DATUM

Veranderen is eng… Maar waarom eigenlijk?

Je herkent het vast wel, dat het spannend is om iets te doen wat totaal anders is dan je gewend bent. Om een andere baan te zoeken, te verhuizen, een nieuwe bank te kopen, om een oude gewoonte los te laten, of om welke grote verandering dan ook aan te gaan.

Het gaat zelfs zó ver dat we soms blijven hangen in een ongezonde of bedreigende situatie omdat we ons nou eenmaal veiliger voelen bij wat we kennen. De reden hiervoor is ons onderbewustzijn, dat meer dan 95% van al onze gedachtes en handelingen in een reflex bepaalt. Ons onderbewustzijn zorgt ervoor dat we reageren op ieder vermoedelijk gevaar dat zich voordoet, het is ons overlevingsmechanisme. Dit deel van ons brein spreekt echter geen taal en leeft niet in het hier en nu maar in het verleden. Dit maakt het lastig om onze reflexen te herkennen.

Doordat het onderbewustzijn in het verleden leeft blijft het oude situaties die je ooit eng vond, of waar je flink van geschrokken bent, continu op situaties in het hier en nu projecteren. Om je te beschermen maar echt handig is het niet. Want inmiddels ben je als mens verder ontwikkeld en ben je helemaal niet echt in gevaar. Het is dit overlevingsmechanisme dat velen van ons steeds vertelt dat we voorzichtig moeten zijn, vooral niet overmoedig worden en onbevangen besluiten nemen. Dit brengt ons aan het wankelen waardoor we vaak helemaal geen stap meer durven nemen. In welke mate dit bij jou een rol speelt heeft alles te maken met de omstandigheden van het gezin waarin je geboren bent.

Omdat je nieuwe situaties niet goed in kan schatten gaat je onderbewustzijn ‘aan’ als je een verandering in je leven wil aanbrengen. Dit moet je immers beschermen tegen mogelijk gevaar. Dat is dat stemmetje in je hoofd waar je de hele tijd tegen aan het vechten bent, de interne dialoog die er dan ontstaat en die ons soms heel lang tegenhoudt om een beslissing te nemen. Ons eigen brein laat ons denken dat we het niet aankunnen.

De tegenstrijdigheid is dat dit zelfs gebeurt als we in slechte omstandigheden verkeren maar daar niet uit durven breken. Denk bijvoorbeeld aan een ongezonde relatie, slechte eetgewoontes, een ziekmakende baan. Omdat we de ervaring hebben dat we dit aankunnen geeft het ons een gevoel van schijnveiligheid.

Als je iets wil veranderen in je leven maar niet tot een besluit kan komen dan kun je ervan uitgaan dat bovenstaand een rol speelt.

De weg naar verandering begint door je bewust te worden van jouw eigen overlevingsmechanismes zodat je echt gevaar kan leren onderscheiden van het gevoel het niet aan te kunnen. Dit maakt het mogelijk om de dingen die je spannend vindt wel aan te gaan waardoor je brein nieuwe ervaringen gaat leren kennen. Door deze ervaring wordt er in de toekomst geen angst meer geprojecteerd maar kracht omdat al is gebleken dat je het wèl aankon.

Ik hoop dat deze blog ertoe bijdraagt dat je milder naar jezelf kan kijken als je moeite hebt met het nemen van beslissingen of bang bent voor vernieuwing. Jij wordt, net als ieder ander, aangestuurd door allerlei onbewuste mechanismes.

Liefs,
Petra

Lees meer