Systeemopstellingen

  • Je hebt een ziekte of aandoening en wil graag weten wat je lichaam je probeert te vertellen.
  • Je staat voor een belangrijke keuze maar je komt er niet toe om een knoop door te hakken.
  • Je werkt in een team maar de verhoudingen liggen niet zoals je graag zou willen.
  • Je zou graag daadkrachtiger zijn.
  • Je bent soms angstig en wilt weten wat je eraan kunt doen.
  • Je kinderen kunnen zich niet goed aanpassen aan de eisen van de huidige maatschappij en worden als ‘lastig’ of ‘onaangepast’ bestempeld, je wilt ze graag zo goed mogelijk begeleiden maar het valt niet mee om te begrijpen wat er precies nodig is.
  • Huisdieren hebben een plek in het gezin, als je huisdier ongewenst gedrag vertoont kan dit te maken hebben met je eigen actuele situatie.

Tijdens een opstelling kun je onderzoeken waar en waarom ongewenste patronen zijn ontstaan of wat je tegenhoudt om er iets aan te doen. Als je dit weet kun je er ook iets aan veranderen.

Hoe werkt het?

Bij een bijeenkomst zijn minimaal 10 personen aanwezig, er is ruimte voor 5 vraagstukken. Een vraagsteller vertelt kort welk vraagstuk hij of zij graag opgesteld wil hebben. Ik heb van tevoren al een intake gedaan om alle feiten te verzamelen. Dit maakt dat de vraagsteller niet het hele, vaak gevoelig liggende verhaal voor de hele groep hoeft te vertellen. Daarna vraag ik de vraagsteller om uit de kring van aanwezigen een aantal representanten te kiezen en deze op te stellen in de ruimte. In de opstelling ontstaat een energieveld dat overeenkomt met de energie van het systeem. Hierdoor worden verborgen dynamieken zichtbaar. Door veranderingen in de opstelling aan te brengen kan er een verschuiving in de dynamiek plaatsvinden waardoor de situatie voor de vraagsteller duidelijk wordt en deze met nieuwe inzichten verder kan. Dit kan rechtstreeks invloed op de situatie hebben. Een opstellingenavond wordt gemiddeld eens in de 5 weken aangeboden.

Kosten:
Vraagstellers    € 60,- 
Representanten € 10,- 
Toeschouwers   € 10,- 
Koffie en thee zijn verkrijgbaar tegen verenigingsprijzen.

De eerstvolgende opstellingenbijeenkomst is op 17 juni 2022 van 19.15-22.15 uur. 

Vragen stellen of aanmelden kan via het contactformulier o.v.v. ‘systeemopstelling’ of je stuurt een whatsapp bericht naar 06-51279418.

Turning Point holistische coaching en -therapie